Graanmarkt 19, 3290 Diest


ANIMO

'zin om iets te doen' - 'ambitie' - 'belangstelling' - 'bezieling' - 'enthousiasme' - 'levendigheid' - 'fascinatie' - 'motivatie'

Dit woord geeft precies weer waar ik voor sta: de zin om samen met u op weg te gaan en belangstelling te tonen in wat u bezig houdt, het enthousiasme en de fascinatie om samen met u op zoek te gaan naar antwoorden op uw vragen en de ambitie om u sterker te maken en u gemotiveerd en vol van levendigheid weer verder op weg te sturen.

Hierbij focus ik me op 3 belangrijke menselijke activiteiten: denken, voelen en doen. We weten dat mensen hun klachten kunnen verminderen of zelfs opheffen door anders te leren denken en bijgevolg ook anders te handelen en voelen. Met een positieve blik en in een continue dialoog pak ik samen met u uw vragen, noden en obstakels aan en werken we er samen aan om u weer veerkrachtiger in het leven te laten staan.