GROEPSSESSIES EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG VOOR VOLWASSENEN

Emotieregulatie / identiteit

Zonder emoties zou het leven maar kleurloos zijn. Maar om goed te kunnen functioneren, is het nodig om emoties te kunnen reguleren op een manier die leeftijdsadequaat is en past bij de context. Problemen met emotieregulatie spelen een grote rol bij veel psychische problemen. Daarom is het van belang dat individuen hun emoties kunnen herkennen, begrijpen en reguleren met behulp van effectieve strategieën.

De training wil mensen leren bewuster worden van hun eigenheid en helpen om hun emoties te voelen, zonder het gevoel te hebben door hun emoties overspoeld te worden.


INHOUD

De training " Identiteit " wil je helpen bewust worden van je eigenheid: je eigen behoeftes, emoties, meningen en ideeën.

De training heeft drie grote doelstellingen:

 • Bewuster worden van het beeld dat je van jezelf hebt en hoe je beter jezelf kunt zijn en blijven in uiteenlopende omstandigheden.
 • Stabieler, realistischer en positieve / genuanceerder gevoel van eigenwaarde uit bouwen.
 • Helpen om je eigen emoties beter te herkennen, te verdragen en uit te drukken.

Thema's die aan bod komen in de training zijn oa :

 • Wat is identiteit?
 • Herkennen van eigen behoeftes /ontwikkelen van eigenheid.
 • Zelfbeeld /gevoel van eigenwaarde.
 • Grip krijgen op je gevoel van eigenwaarde.
 • Emoties: waarom hebben we emoties?
 • Herkennen en begrijpen van emoties bij jezelf
 • Reguleren van emoties.


PRAKTISCH

De cursus bestaat uit 7 groepssessies.

Deze sessies worden begeleid door klinisch psychologe Ingrid Daems (verbonden aan PZ Sint-Annendael te Diest) en klinisch orthopedagoge en gedragstherapeute Bénédicte Dirix (praktijk ANIMO).

Locatie

De cursus wordt gegeven in:

Lokaal De Zonnebloem ( CAW Diest)

Michel Theysstraat 7A

3290 Diest

( locatie onder voorbehoud)

Data

De cursus vindt plaats op dinsdag van 13h15 tot 14.45 uur.

De eerstvolgende reeks is gepland op:

 • Di 28/05/2024
 • Di 11/06/2024
 • Di 25/06/2024
 • Di 09/07/2024
 • Di 16/07/2024
 • Di 30/07/2024
 • Di 06/08/2024

Deelnameprijs

Deze cursus komt in aanmerking voor een terugbetaling via de eerstelijnspsychologische zorg (ELP) voor volwassenen.

Bij het kennismakingsgesprek moet je daarom jouw rijksregisternummer opgeven.

Per sessie betaal je zelf een bijdrage van € 2,5.

Bij niet of laattijdig verwittigen van afwezigheid (minder dan 24 uur voor aanvang sessie) wordt € 20 aangerekend.

CFT - Compassion Focused Therapy

CFT staat voor Compassion Focused Therapy. Het is net als ACT een van de nieuwere vormen van de cognitieve gedragstherapie.

Compassie focus therapie is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld werd door prof. dr. Paul Gilbert. Deze vorm van therapie brengt technieken uit de cognitieve gedragstherapie samen met concepten uit de evolutieleer, sociale psychologie, ontwikkelingsleer, neuropsychologie en mindfulness.

Door een vorm van milde aandacht ga je je geest trainen om aandacht te hebben voor innerlijke warmte, veiligheid, troost, mildheid voor anderen en voor jezelf.

Een van de kerntaken van deze vorm van therapie is je geest trainen om milder te zijn voor jezelf.

Op deze manier kunnen problematische patronen in het denken en de emoties zoals angst, boosheid, schaamte, zelfkritiek, … doorbroken worden.


INHOUD

'Compassion' bevat 2 elementen die essentieel zijn:

· Het is een bewustwording van de stress of het lijden dat jij en/of anderen ervaren.

· Het is een sterk engagement dat je aangaat om met dit lijden om te gaan en het alledaags functioneren te veranderen naar de richting die we wensen.

De patronen die er bestaan tussen ons denken en de basisemotieregeling kunnen door middel van deze vorm van therapie worden blootgelegd en veranderd door met milde aandacht met ons denken en voelen om te gaan.

Op deze manier kunnen we op een efficiëntere manier met problemen omgaan.

Door met milde aandacht om te gaan met ons denken en voelen hebben we onrechtstreeks ook een invloed op ons gedrag.

PRAKTISCH

De training bestaat uit 7 groepssessies.

Deze sessies worden begeleid door klinisch psychologe Ingrid Daems (verbonden aan PZ Sint-Annendael in Diest) en klinisch orthopedagoge en gedragstherapeute Bénédicte Dirix (praktijk ANIMO). 

Locatie

De cursus wordt gegeven in:

Overstraat 37

3290 Diest

Data

De cursus vindt plaats op maandag van 13h15 tot 14.45 uur.

De eerstvolgende reeks is gepland op:

 • Ma 08/07/2024
 • Ma 15/07/2024
 • Ma 29/07/2024
 • Ma 05/08/2024
 • Ma 19/08/2024
 • Ma 26/08/2024
 • Ma 02/09/2024

Deelnameprijs

Deze cursus komt in aanmerking voor een terugbetaling via de eerstelijnspsychologische zorg (ELP) voor volwassenen.

Bij het kennismakingsgesprek moet je daarom jouw rijksregisternummer opgeven.

Per sessie betaal je zelf een bijdrage van € 2,5.

Bij niet of laattijdig verwittigen van afwezigheid (minder dan 24 uur voor aanvang sessie) wordt
€ 20 aangerekend.