AANBOD

Animo is een groepspraktijk te Diest die jongeren, volwassenen en ouderen met of zonder beperking ondersteuning biedt op diverse levensdomeinen. Dit kan op verschillende manieren: via gedragstherapie, structurerende gesprekken en/of ergotherapie. 

De frequentie van de ondersteuning wordt steeds in samenspraak beslist en kan zowel individueel gebeuren als binnen een gezin of een relatie. 

Tevens wordt er multidisciplinair gewerkt door de aanwezigheid van ergotherapie, orthopedagogie en gedragstherapie. Door middel van intervisie trachten we een brede kijk op iedere hulpvraag te krijgen.

Gedragstherapie

Wanneer u beroep doet op gedragstherapie, kan u verwachten dat we in een open en gelijkwaardige relatie samenwerken om tot verbetering van uw klachten te komen. Samen doorlopen we een proces waarin we ontdekken hoe bepaalde problemen samenhangen, om vervolgens een behandelplan te kiezen. Een belangrijk aspect is dat gedragstherapie vaak gericht is op doen. We zullen in kaart brengen hoe u geleerd hebt te voelen, denken en doen. Maar nog belangrijker dan inzicht is vervolgens ook proberen om betekenissen te veranderen, onder andere door te oefenen met nieuw gedrag.

Psycho-educatie kan een aparte ondersteuningsvorm zijn maar kan ook als onderdeel binnen een gedragstherapeutisch traject aan bod komen. Psycho-educatie heeft tot doel dat een persoon en diens omgeving beter begrijpen hoe situaties verlopen doordat er informatie wordt gegeven over de psychische aandoening, de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling. Tevens worden er handvaten aangeboden om hiermee om te gaan. We trachten zo veel mogelijk aan te sluiten bij concrete situaties.

Orthopedagogische ondersteuning 


Structurerende gesprekken

Tijdens structurerende gesprekken wordt er met de orthopedagoge een traject aangegaan met personen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere levensdomeinen. Het is gericht op het verminderen en/of beter hanteerbaar maken van de ervaren moeilijkheden en het verleggen van de focus op de aanwezige mogelijkheden, mogelijk in combinatie met psycho-educatie. Het bekomen van stabiliteit en structuur in het dagdagelijkse leven staan voorop.

Ergotherapie

Onze ergotherapeute staat vooral in voor personen die niet zelf kunnen instaan om hun vrije tijd in te vullen maar toch volop willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Personen die verblijven in een voorziening, instelling,... kunnen vaak enkel deelnemen aan begeleide (groeps)activiteiten tussen 9u en 16u. Onze ergotherapeute wil graag de optie aanbieden om de overige uren (zinvol) in te vullen. De focus van het aanbod ligt op activiteiten buiten de woonomgeving zodat de dagelijkse context wordt doorbroken, indien de vraag is om toch activiteiten in de woning te voorzien kan dit zeker besproken worden.

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn wandelen, een etentje, cinema, gezelschap, spelletjes spelen, sport, wellness, iets gaan drinken,...

Er wordt vraaggestuurd gewerkt, dus alle voorstellen kunnen bekeken worden.
Alsook andere vragen naar ondersteuning, ergotherapie,... door de ergotherapeute.