INTAKEGESPREK

We starten een begeleidingstraject met een intakegesprek: op deze manier leren we u beter kennen en kunnen we samen uw ondersteuningsvraag in kaart brengen. We bekijken eveneens met u wie er op dit gesprek aanwezig dient te zijn. Vervolgens stippelen we een gepast aanbod uit. 

Intakegesprek orthopedagogische ondersteuning

Duurtijd: +/- 60 minuten

Kostprijs: €60

Intakegesprek gedragstherapie 

Duurtijd: +/- 70 minuten

Kostprijs: €70

Intakegesprek ergotherapie (indien nodig)

Duurtijd: +/- 40 minuten

Kostprijs: €40


ORTHOPEDAGOGISCHE SESSIES

Duurtijd: +/- 50 minuten

Kostprijs: €50

GEDRAGSTHERAPEUTISCHE SESSIES

Duurtijd: +/- 60 minuten

Kostprijs: €60

ERGOTHERAPEUTISCHE SESSIES

Maandag - vrijdag

Start bij vertrek vanuit de praktijk - 1 persoon: €25/u
                                                       - 2 personen: €40/u

Zaterdag - zondag - feestdagen

Start bij vertrek vanuit de praktijk - 1 persoon: €35/u
                                                       - 2 personen: €50/u

Km-vergoeding
Start- en eindpunt: praktijkadres - €0,43/km

Er dient telkens betaald te worden op het einde van een sessie, hetzij cash, hetzij via Payconic (geen bancontact).


TERUGBETALING

Al vele jaren wordt er in België gesproken over een wettelijke tegemoetkoming voor psychotherapie. Toch laat het wettelijk kader op zich wachten en die beslissing lijkt er ook nog niet meteen te komen.

Omdat deze terugbetaling nog steeds niet bij wet geregeld is, voorzien de meeste ziekenfondsen nu al een beperkte terugbetaling, gekoppeld aan variabele voorwaarden. Dit bespreekt u best met uw eigen ziekenfonds. 


EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG - GGZ-NETWERK DILETTI

Binnen het GGZ-netwerk Diletti bieden we laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg aan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Hiervoor werken we nauw samen met 'vindplaatsen' en 'preferentiële verwijzers', die de cliënt toeleiden naar eerstelijnspsychologische zorg. Vindplaatsen zijn locaties aangeduid door de lokale eerstelijnszone, zoals een OCMW, een ontmoetings- of buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een multidisciplinaire praktijk, enz. Preferentiële verwijzers zijn personen zoals huisartsen, thuiszorgers, thuisverplegers, apothekers, ...

De terugbetaling richt zich vooral tot mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Een sessie kost 11 euro (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming). Het eerste gesprek is echter gratis.  

Het aanbod wordt laagdrempelig georganiseerd binnen twee functies via individuele sessies of via groepsaanbod:

           > de generalistische ELP-functie die rechtstreeks toegankelijk is voor de burger
              = max. 8 individuele sessies of 5 groepssessies per 12 maanden

           > en de gespecialiseerde ELP-functie die enkel toegankelijk is na advies (via functioneel bilan)                van een arts (huisarts/psychiater) en een eerstelijnspsycholoog.
              = max. 20 individuele sessies of 12 groepssessies per 12 maanden